Moje Logo Polityka prywatności i plików „cookies” aplikacji do wyłuskiwania edokumentów podpisanych ePUP

Powrót

Użytkowniku. Jeżeli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych. Ponieważ aplikacja do wyłuskiwania edokumentów podpisanych ePUP, zwana dalej Aplikacją, używa wyłącznie poczty elektronicznej do komunikowania się – nie są używane w niej ŻADNE pliki „cookies”.

Dbamy również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Kontaktując się z nami, przekazujesz nam adres swojej poczty elektronicznej, a my gwarantujemy, że jest on zabezpieczony przed dostępem przez osoby nieuprawnione. Poza tym ewentualne rozsyłanie materiałów marketingowych załatwiamy sami i w związku z tym dane nie są przekazywane żadnemu innemu podmiotowi.

W związku z tym, że korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, będziemy przesyłać reklamy pocztą elektroniczną. NIE UŻYWAMY do żadnych zewnętrznych serwisów.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Andrzej Mazurkiewicz, Kopcińskiego 5 m 7, 02-777 Warszawa, email: andrzej (małpiszonek) mazurkiewicz (kropeczka) org; tel.: +48-609-171958. Sposób zapisania adresu email wynika z chęci ograniczenia spamu wysyłanego przez automatyczne systemy.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,

  2. prawo do sprostowania danych osobowych,

  3. prawo do usunięcia danych osobowych,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

  6. prawo do przenoszenia danych,

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres email Administratora.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty obsługujące hosting naszego serwera. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Nie udostępniamy kont użytkownika, forum, komentarzy.

Twój adres email. Poza okresami obsługi zlecenia trwającymi kilka minut, Państwa adres email będzie przechowywany w postaci zaszyfrowanej. Potrzebujemy Państwa adresu email do wykonania usługi oraz do przesłania reklam, na które wyrażacie Państwo wcześniej zgodę. Nie wymagamy podania żadnych innych danych osobowych.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Analityka danych. Nie korzystamyz zewnętrznych usług, np. z narzędzia Google Analytics. Działania zakresie analityki realizujemy sami, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej usługi.

Dlatego żadne dane nie są w tym celu przekazywane na zewnątrz.

Wysyłanie reklam. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci zapewniania utrzymania Aplikacji i serwera udostępnianych nieodpłatnie poprzez wysyłanie reklam pocztą elektroniczną.

Narzędzia społecznościowe. W Aplikacji nie są używane żadne wtyczki ani narzędzia społecznościowe, takie jak na przykłąd Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN. 

Logi. Korzystanie ze strony (na przykład czytanie tej informacji) wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony (jest to zresztą technicznie niemożliwe przy Aplikacji) i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe zostaną automatycznie usunięte 18 miesięcy po udzieleniu zgody na wysłanie do Was określonej liczby emaili marketingowych. W przypadku wysłania żądania usunięcia Państwa danych osobowych wcześniej, dane te zostaną usunięte NATYCHMIAST po nastąpieniu wcześniejszego z poniższych zdarzeń:

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 2019-07-09

Powrót