Dane bieżące Covid-19         Uwagi proszę kierować do: andrzej (małpeczka) mazurkiewicz (kropeczka) org       
Wyświetlone: 2022-07-07 05:13:56

Bieżące dane o koronawirusie - (zmiana kraju)

Dane są odświeżane codziennie

Nigeria , ostatnie dane z 2021-11-09

Spis treści
  1. Dane przetworzone. Wykresy dość oczywiste aczkolwiek rzadko pokazywane.
  2. Najciekawsza część - wskaźniki
  3. Dane źródłowe
  4. Metodyka i sposób przetwarzania
  • Poniższy tekst wykresy mogły powstać dzięki uprzejmości Center for Systems Science and Engineering (CSSE) w John Hopkins University (USA). Instytucja ta udostępniła dane związane z zachorowaniami na Covid-19 dla prawie wszystkich krajów świata. Dane są codziennie uaktualniane i są dostępne na portalu github.com.
  • Dane powinny być uaktualnione ok. 6. rano.
  • Można przedrukowywać wykresy i tekst ale proszę się powołać na oryginalną stronę.

Wstęp

Oznaczenia na wykresach

Kolor brązowy - zarażenia.

Kolor zielony - wyzdrowienia.

Kolor czerwony - zgony.

Linia kreskowana (------) - wykres w skali logarytnicznej.

Linia ciągła - wykres w skali liniowej.

Linia kropkowana (.......) - przebieg wygładzony (prawie zawsze w skali liniowej).

Wykresy słupkowe używają skali liniowej.

1. Dane przetworzone. Wykresy dość oczywiste aczkolwiek rzadko pokazywane.

Dane przetworzone obejmują przede wszystkim stany (bieżąca liczba zarażonych) i zmiany stanów (liczba nowozarażonych, liczba zmarłych dzisiaj, liczba wyzdrowień dzisiejszych).

Bieżąca liczba nosicieli

Poniższy rysunek używa dwóch różnych skal: liniowej z lewej strony i logarytmicznej z prawej.

Ponieważ procesz zarażania się jest z natury swojej procesem wykładnicznym, w początkowej fazie epidemii, gdy szybko rośnie liczba zakażonych, na wykresie logarytmicznym są dobrze widoczne zmiany w tendencji.

Przy niezmienionej sytuacji wykres logarytmiczny liczby chorych jest odcinkiem lub ciągiem odcinków. Przy zmianie warunków kończy się jeden odcinek, a zaczyna drugi, o innym nachyleniu.

Zmianą warunków może być: wprowadzenie ograniczeń sanitarnych, poluzowanie ich, zamknięcie szkół, zamknięcie części zakładów pracy i działania odwrotne, powodujące częstsze kontaktowanie się ludzi.

Bieżąca liczba nosicieli Covid-19

Dzisiejsze nowe zarażenia i wyzdrowienia

Z premedytacją pominąłem na tym wykresie zgony. Uzasadnienie poniżej.

Dzisiejsze nowe zarażenia i wyzdrowienia Covid-19

Śmiertelność - przypadki śmiertelne na bieżących nosicieli

Uwagi do śmiertelności.

Pominąłem na poprzednim wykresie zgony, ponieważ w wielu krajach są poniżej 0,5 %. Jeśli, w którymś kraju zgony są na poziomie wyższym niż 7 - 8 %, uważam, że statystyki te są fałszowane albo do aktów zgonu bez uzasadnienia wpisywany jest koronawirus. Osobiście nie wierzę, że w jednej grupie krajów o nie tak bardzo różniącym się poziomie życia, śmiertelność jest poniżej 0,3 %, a w drugiej jest 20 - 30 razy większa.

Spotkałem się także z informacjami (spoza Polski), że zarówno rodziny, jak i kierownictwo (jednostki) prosiło/ nalegało na wpisanie takiej przyczyny.

Mam ciężkie podejrzenia, że chodzi tu o chorobę, która nie figuruje w ubezpieczeniu na liście chorób, za które wypłaca się obniżone odszkodowanie. Nie tylko Polak potrafi!

Bieżąca liczba nosicieli Covid-19

Dzienne zarażenia i zgony

Dzisiejsze zgony Covid-19

Ciekawy obraz dają przebiegi wygładzone, po NORMALIZACJI DO TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI.

Np. dla Polski, wygląda na to, że zgony następują ok. 4 - 6 dni po zarażeniu.

Uwaga na zakresy lewej i prawej skali!!!

Dzisiejsze zgony wygładzone Covid-19

2. Najciekawsza część - wskaźniki

Najciekawsza część. Tutaj mamy dane bardziej przetworzone niż wcześniej.

Nowe zarażenia i dzisiejsze wyzdrowienia w stosunku do obecnie zarażonych

Precięcie się wykresów będzie znaczyć, że liczba osób zarażających się każdego dnia zrówna się z liczbą wyzdrowień. Pomijam tu zgony jako coś, co stanowi małą część liczby zarażeń i liczby wyzdrowień.

Przecięcie się wykresów oznacza, że osiągnięte zostało maksimum nosicieli i przypuszczalnie bieżąca liczba nosicieli choroby będzie się zmniejszać. Bieżąca liczba nosicieli Covid-19

3. Dane źródłowe

Dane źródłowe udostępnione przez CSSE JHU to:

Sumaryczne zachorowania i wyzdrowienia

Sumaryczne zachorowania i wyzdrowienia Covid-19

Sumaryczne przypadki śmiertelne przypisane do koronawirusa

Sumaryczne przypadki śmiertelne Covid-19

4. Metodyka i sposób przetwarzania

Proces zachorowania (każdy) jest przedstawiony na poniższym rysunku. Proces zachorowania, zdrowienia i inne warianty

Kolorem czerwonym oznaczone są bloki zawierające źródłowe informacje z CSSE JHU. Pozostałe informacje (liczby w blokach i na strzałkach muszą być wyliczone. Oczywiście, jest to najprostszy model.

Przyjęto model

nosicieledzisiaj = suma_zarażonchdzisiaj - suma_zgonówdzisiaj - suma_wyzdrowiałychdzisiaj

nowozarażenidzisiaj = suma_zarażonychdzisiaj - suma_zarażonychwczoraj

zgonydzisiaj = suma_zgonówdzisiaj - suma_zgonówwczoraj

wyzdrowieniadzisiaj = suma_wyzdrowiałychdzisiaj - suma_wyzdrowiałychwczoraj

Dla wielbicieli zastanowienia się nad problemami porównań danych pomiędzy państwami polecam artykuł w BBC ‘Coronavirus: Why are international comparisons difficult?’. Parametry modelu zależą od wieku, sytuacji finansowej, rasy (USA - też dający do myślenia artykuł w Izwiestii). Przepraszam za powtórzenie z początku!

Wydaje się, że są możliwe dwa podejścia do bardziej złożonego modelu:

Dziękuję za uwagę!
Andrzej Mazurkiewicz